Bijtende luis

Hoe zien ze eruit en waar leven ze?

Luizen zijn kleine insecten zonder vleugels die hun gehele levenscyclus doorbrengen op de gastheer.
Ze zijn zeer gastheerspecifiek, wat wil zeggen dat een kat niet besmet kan raken met hondenluizen en vice versa.

Hoe kan mijn huisdier bijtende luizen krijgen?

Overdracht van luizen vindt plaats bij direct contact tussen dieren.

Wat zijn de verschijnselen van deze parasiet bij mijn huisdier?

De signalen hebben meestal te maken met beschadigingen van de huid die ontstaan door etende luizen.
Bij zeer jonge, oude of zieke dieren zijn de klachten veelal het ergst bij deze parasiet.
Ernstige besmetting kan leiden tot intense jeuk.
Schade aan de huid door krabben kan ontstekingen, haaruitval en bacteriële infecties veroorzaken.

Is deze parasiet schadelijk voor mijn gezondheid?

Luizen zijn zeer soortspecifiek; mensen kunnen dan ook geen luizen van honden krijgen.

Voor meer informatie over Bijtende luis, raadpleeg uw dierenarts!